Prov- och prototyptillverkning till kund sker dagligen i verktygsverkstaden men även parallellt med vår löpande produktion. I detta skede tar vi alltid tillfället i akt att ge dig som kund feedback på er konstruktion ur ett tillverkningsperspektiv.

Vi erbjuder även våra kunder hjälp med omarbeten på detaljer som vi själva inte tillverkat.

Hej! Jag heter Per-Åke och arbetar med prototyptillverkning.

Per-Åke Johansson
Konstruktion
0760-25 33 85
E-post: per-ake.johansson@tranasrostfria.se