Tranås Rostfria är en svenskägd ISO-certifierad legotillverkare inom områdena stansning, laserbearbetning, svetsning, bockning, pressning och pulverlackering av enskilda detaljer, sammanfogade komponenter eller färdiga produkter. Vi har det personliga bolagets flexibilitet, där förmågan att alltid ge hög kundservice är grunden för vår existens.

Med anor från 1945 har Tranås Rostfria mångårig erfarenhet av plåtbearbetning och slutmontering från flera branscher såsom dragskåpstillverkning, laborationsinredning och medicintekniska produkter. Vi arbetar även med plåtdetaljer för offentlig miljö, möbler, värmesystem, kontorsinredning, nyckelskåp etcetera. Tranås Rostfria är ett systerföretag till TR Equipment AB och ingår i Midaq AB koncernen med säte i Jönköping.

Affärsidé & vision

Tranås Rostfria skall vara en konkurrenskraftig, flexibel regional legoleverantör inom områdena; laserbearbetning, stansning, svetsning, pressning och lackering av enskilda detaljer i såväl svarplåt som rostfritt, sammanfogade komponenter eller montering av färdiga produkter.

 • Bli en välkänd och attraktiv regional legoleverantör inom våra kärnområden: stansning, laserbearbetning, svetsning, pressning, lackering och montering.
 • Ha en kontinuerlig tillväxt på minst 10% per år och en lönsamhet överstigande 5%.
 • Tillväxten ska skapas i befintlig produktionsapparat genom effektiviseringar och ökade volymer till befintliga samt nya kunder.
 • Visionen nås genom aktiv direktförsäljning mot regionala legokunder där flexibilitet, hög kundservice, konkurrenskraftiga priser och motiverade medarbetare är ledorden.

Kvalitet och miljö

Under de senaste åren har Tranås Rostfria förändrats på många sätt i syfte att öka konkurrenskraften, inte enbart genom investeringar i nya maskiner utan också genom ett brett engagemang. Idag arbetar vår personal efter TR Produktion System, byggt på verktyg och modeller inom ”Lean Production”. Bolaget är kvalitetscertifierat ISO 9001:2008 och miljö certifierat ISO 14001:2003 sedan 2012.

Kvalitetspolicy

Denna kvalitetspolicy gäller Tranås Rostfria AB.

 • Kvalitetstänkandet ska gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans och faktura.
 • Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden, ”rätt från mig” är en självklarhet.
 • Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba totallösningar.
 • Nöjdare kunder är en förutsättning för vår existens.

Miljöpolicy

Tranås Rostfria skall fortlöpande arbeta för att minimera den externa miljöpåverkan som vi orsakar samt förebygga förorening. Följande områden prioriteras när det gäller miljöarbetet;

 • Minskad energiförbrukning, både för produktion och uppvärmning.
 • Minskade koldioxidutsläpp från transporter.
 • Optimal användning av metall råvara och pulverfärg.

Miljöarbetet skall styras av lagliga krav samt en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Logistik

Vi lagerhåller kontinuerligt svart, galvaniserad och rostfri plåt i dimensionerna 0,7 – 15 mm samt 4-kants- och rundrör. De material vi inte har i lager kan vi lätt anskaffa i samband med löpande leveranser från flera leverantörer.