I konstruktionsfasen läggs tidigt grunden för hur detaljen kan bli en lönsam produkt. Vi vill påverka valet av material, processtider, materialspill och fixturkostnader i syfte att öka våra kunders konkurrenskraft.

Vi ritar självklart i 2D och 3D (AutoCad, Inventor) och för snabb beredning tar vi gärna emot era ritningar digitalt, som STEP, DXF- eller DWGfiler.

På vår verktygsavdelning bygger vi verktyg från den enklaste brickan till komplexa följdverktyg. Här finns det stor erfarenhet och vår särskilda kompetens är kombiverktyg, helklippsverktyg och dragverktyg.

Hej! Jag heter Per-Åke och kan hjälpa dig med frågor kring konstruktion och verktygstillverkning.

Per-Åke Johansson
Telefon: 0760-25 33 85
E-post: perake.johansson@tranasrostfria.se