Utöver våra tjänster erbjuder vi även egna produkter genom vårt systerföretag TR Equipment AB. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför patienthygienutrustning över hela världen